Vi välkomnar AnnaPia Johansson till rollen som CFO på Svenska Trävarugruppen. AnnaPia har en gedigen erfarenhet från ekonomiområdet, bland annat från rollen som CFO på Tecnau och närmast som CFO på Arcoma.

Vi gratulerar Svenska Trävarugruppen och önskar AnnaPia lycka till!

Svenska Trävarugruppen ägs av Peter Gyllenhammar AB och är koncernbolag för Direktlaminat AB, Wiwood AB, Pamu AB, GT List AB samt Interior Wood AB. Koncernen har en vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter, man omsätter ca 400 MSEK och sysselsätter runt 250 personer. Fokus framåt ligger på ytterligare tillväxt. För mer information, se stvg.se.