From den 1:a april ansluter Cecilia Ahlqvist till Re-Source AB!

Cecilia har lång erfarenhet som chef och ledare inom verksamheter i stark förändring och dessutom gedigen erfarenhet som konsult inom rekrytering och verksamhetsutveckling. Närmast kommer Cecilia från ett snabbväxande IT-bolag där hon byggt upp en global HR-funktion och bl.a.  rekryterat nyckelbefattningar till bolagets olika kontor runt om i världen. Med Cecilias erfarenheter breddar vi också vår kompetens inom HR-området.

Cecilia blir med detta också delägare till Re-Source och tillsammans ser vi fram emot att fortsätta utveckla bolaget för att möta våra kunders framtida förväntningar!

Nu kör vi!

/Anna & Cecilia