Maria Passert blir ny Regionchef på Södra Skog. Maria kommer närmast från en roll som Verksamhetschef på Lernia Utbildning och innan dess har Maria arbetat i olika roller inom IBX Group och Coca Cola Drycker.

Vi på Re-Source AB önskar Maria och Södra Skog lycka till!

Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar och 3400 medarbetare. Verksamhet sträcker sig från traditionella produkter som pappersmassa och trävaror, till nya spännande områden som till exempel förnybar energi, lättare konstruktionsmaterial och textilmassa som används till kläder. Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar den till Södras industri. Södra Skog erbjuder dessutom skogliga tjänster och sköter på uppdrag medlemsskogar genom hela kretsloppet från plantering och skogsvård till slutavverkning, markberedning och återplantering för framtida generationers skogsbruk. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 geografiska verksamhetsområden och 36 skogsbruksområden.