Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den italienska koncernen Gnutti Carlo  S.p.A, ett världsomspännande företag som förutom i Italien och Sverige har verksamheter i Kanada, USA, England, Indien och Kina. Gnutti Carlo  S.p.A har sedan i början av 2000-talet varit i en stark tillväxtfas. I dagsläget har koncernen  drygt 2000 anställda och siktet är fortsatt inställt på tillväxt. I Sverige  har Gnutti Carlo  fabriker i Alvesta och Kungsör medan  R&D är placerat  i Göteborg.  Gnutti Carlo Sweden AB sysselsätter runt 450 personer och omsätter runt 100 MEUR. Sedan 2015 ingår även Ljunghäll AB i Södra Vi i koncernen.  Läs mer på www.gnutticarlo.com

Gnutti Carlo Group arbetar med devisen ”Added Value, in Everything We Do”. Det innebär att man vill tillföra ett värde till kunden, inte enbart en produkt, och det innebär också att medarbetare på Gnutti Carlo anställs för sin förmåga att tillföra ett värde.

Den övergripande uppgiften för kvalitetschefen är att driva kvalitetsfrågor framåt, både på strategisk och operativ nivå. I rollen ingår ansvar för kvalitetsfrågor både mot kund och leverantör, men även gällande den interna produktionen och dagliga kontrollen. I det dagliga arbetet ingår förbättrings- och utvecklingsprojekt samt uppföljning av olika ärenden gällande kvalitet och miljö. Man ansvarar även för yttre och inre miljö samt arbetsmiljö. Till sin hjälp i arbetet har man 11 personer som var och en har sitt specifika ansvar.

Kvalitet har ett starkt fokus i alla projekt, och det gäller att vara insatt i kundens krav sett ur kvalitetsperspektivet. I kundperspektivet gäller det att se till att man lever upp till de olika certifieringar och standarder som krävs och se till att man har rutiner som stödjer detta. Man har även en viktig roll när det gäller leverantörsutveckling, att vara med och förbättra kvaliteten i första ledet så att den fortsatta produktionen påverkas på ett positivt sätt.

En annan viktig del är att utveckla arbetssätt och rutiner, både i fabriken men även på koncernnivå. Du ansvarar för interna och externa revisioner av både kvalitets- och miljöledningssystemet. I din roll som kvalitetschef ingår du i ledningsgruppen och rapporterar till platschefen. Du har även ett samarbete med de övriga bolagen i gruppen och har där ett ansvar för att vara med och utveckla gruppens övergripande kvalitetsarbete. I det arbetet rapporterar du till matrischefen i Italien. 

Vi söker dig som brinner för kvalitetsfrågor och som tycker att kvalitet ska genomsyra hela företaget och inte bara din egen avdelning. Du har relevant utbildning och erfarenhet av tillverkande industri med högt ställda krav inom kvalitetsområdet, goda kunskaper i engelska och kunskaper i eller erfarenhet av Lean. Som person är du relationsbyggande, prestigelös och kommunikativ med tydligt driv att nå uppsatta mål.

Låter det spännande? Ansök senast den 10 februari på apply@re-source.se eller ring Anna Persson på 072-720 720 5 för mer information.